O Gasilski zvezi Škofja Loka

Občinska gasilska zveza Škofja Loka je bila ustanovljena 17. marca 1955 v gasilnem domu v Škofji Loki. V Občinsko gasilsko zvezo Škofja Loka so se takrat vključila prostovoljna gasilska društva: Škofja Loka, Stara Loka, Gosteče, Godešič, Viramše, Zminec, in industrijska društva Gradis, Jelovica ter gasilske enote LIP Trata (bivša Heinriharjeva žaga), podjetji Gorenjska predilnica in Tovarna klobukov Šešir.

Z ukinitvijo občin Gorenja vas, Železniki in Žiri so se Občinski gasilski zvezi priključila še gasilska društva iz teh občin.

Gasilska zveza Škofja Loka sedaj združuje štiri gasilska poveljstva občin s skupaj 26 prostovoljnimi gasilskimi društvi in enim prostovoljnim industrijskim gasilskim društvom.

Gasilska zveza se vključuje v Regijski svet gasilskih zvez Gorenjske in kot članica v Gasilsko zvezo Slovenije.

Gasilska zveza in njeni organi opravljajo strokovna, tehnična in finančna dela s področja spremljanja in izvajanja zakonodaje, ki se uporablja v gasilstvu (finančni obračuni, planiranje, dajatve, odloki in drugo, informacijsko delovanje v PGD in PIGD).

Gasilska zveza nudi strokovno pomoč prostovoljnim gasilskim organizacijam, koordinira programe usposabljanj in tekmovanj gasilske mladine, članov, članic in gasilskih veteranov. Ureja skupna zavarovanja celotnega članstva, vozil, opreme in gasilskih domov. Sodeluje z županom pri sprejemanju programov dela gasilskih organizacij in financiranja gasilstva. Vodi evidence v skladu s statutom Gasilske zveze in Pravili gasilske službe.

Opravlja in nadzoruje strokovna in dopolnilna usposabljanja gasilcev po prostovoljnih gasilskih društvih, občinskih poveljstvih in na nivoju Gasilske zveze v skladu s Pravili gasilske službe. Organizira gasilska tekmovanja in preverja znanje operativnih enot na nivoju Gasilske zveze. Opravlja druge skupne naloge, analize in evidence s področja operativne dejavnosti in gasilske službe ter druge naloge v skladu s sprejetim programom Gasilske zveze Škofja Loka in Regijskega sveta gasilskih zvez Gorenjske ter Gasilske zveze Slovenije.

Predsedniki, poveljniki, tajniki
in sekretarji GZ od leta 1955

Predsedniki:
 • Jože Celjar od 1955 do 1956
 • Ivan Brodar od 1956 do 1963
 • Miro Markelj od 1963 do 1972, častni predsednik OGZ
 • Anton Oman od 1972 do 1976
 • Anton Kužnik od 1976 do 1984
 • Rudi Zadnik od 1984 do 2003, častni predsednik GZ
 • Martina Jelovčan od 2003 do 2008
 • Andrej Ambrožič od 2008 do 2018
 • Anton Beovič od 2018 do 2023
 • Janez Tratnik od 2023 dalje
Poveljniki:
 • Ivan Čemažar od 1955 do 1959
 • Jože Celjar od 1959 do 1961
 • Mitja Omahen od 1961 do 1965
 • Vinko Florjančič od 1965 do 1973
 • Franc Poljanšek od 1973 do 1984
 • Anton Kužnik od 1984 do 1988
 • Metod Jamnik od 1988 do 2013, častni poveljnik GZ
 • Janez Gasser od 2013 do 2018
 • Andrej Štremfelj od 2018 do 2023
 • Jože Kamenšek od 2023 dalje
Tajniki:
 • Matija Trepše od 1965 do 1972
 • Franc Košir od 1972 do 1977
 • Rudi Zadnik od 1977 do 1984
 • Franc Košir od 1984 do 1985
 • Mira Ažbe od 1985 do 1988
 • Vera Šmid od 1988 do 2004
 • Andrej Dolenc od 2004 do 2008
 • Neža Kopač od 2008 do 2013
 • Marijan Jereb od 2013 dalje
Sekretarji:
 • Lojzka Hafner od 1955 do 1961
 • Jože Celjar od 1961 do 1963
 • Matija Trepše od 1963 do 1965

Klic NA POMOČ - 112

Če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije, pokličite na telefonsko številko 112

Naslov

Gasilska zveza Škofja Loka
Kidričeva cesta 51a
4220 Škofja Loka
Slovenija

Sponsored by e-Vizija s.p. - All rights reserved 2017