Muzej

Ob 40. letnici Gasilske zveze Škofja Loka leta 1995 so si člani komisije za veterane in zgodovino gasilstva zadali nalogo, da ustanovijo gasilski muzej. Člani komisije so s pomočjo zaposlenih na Gasilski zvezi Škofja Loka (takrat je še delovala dežurna služba na GZ) uredili prostore, izdelali vitrine in panoje. Strokovno pomoč pri postavitvi eksponatov pa so nudili zaposleni iz Loškega Muzeja v Škofji Loki.

Gasilski muzej se nahaja v prostorih Gasilske zveze Škofja Loka, Kidričeva cesta 51, Škofja Loka – v industrijski coni na Trati blizu železniške postaje. Muzej je urejen v kletnih prostorih gasilskega doma Gasilske zveze Škofja Loka, v zaklonišču kjer sta dva večja prostora.

Slovesna otvoritev gasilskega muzeja je bila 3. marca 1995, kot sestavni del prireditev v počastitev 40. letnice Gasilske zveze Škofja Loka. Muzej so slavnostno otvorili: predsednik Gasilske zveze Slovenije Ernest Eory, župan Občine Škofja Loka Igor Draksler in predsednik Izvršnega sveta Občine Škofja Loka Vincencij Demšar.

S predstavitvijo gasilskega muzeja so želeli člani komisije in vodstvo gasilske zveze prikazati in ohraniti zgodovino gasilstva, nastajanja društev, njihovega delovanja na škofjeloškem, praznovanja obletnic, ohranjanja pisnega gradiva ter drugih predmetov, ki so muzejske vrednosti. V muzeju je tudi prikazano sedaj že petdesetletno delovanje Gasilske zveze Škofja Loka ki je opisano tudi v kroniki Gasilske zveze Škofja Loka, katera je bila izdana ob 50 letnici Gasilske zveze Škofja Loka leta 2005. Zbral in uredil jo je Rudi Zadnik.

Na stopnicah, ki vodijo v muzej so razstavljene slike požarov v Škofji Loki iz 18. stoletja in slika prvega zidanega gasilskega doma v Škofji Loki za PGD Škofja Loka, kateri je bil na Mestnem trgu v Škofji Loki, zgrajen je bil leta 1906. V prvem prostoru muzeja so razstavljene slike prvega Gasilskega društva v Škofji Loki, ki je bilo ustanovljeno 24. aprila 1876, slike gasilske godbe, katera je bila ustanovljena v Prostovoljnem gasilskem društvu Škofja Loka že leta 1906 in slika prvega upravnega odbora Občinske gasilske zveze Škofja Loka, ki je bilo ustanovljeno 17. marca 1955.

V vitrinah je razstavljena gasilska literatura, ustanovne listine in zapisniki gasilskih društev, gasilske oznake, diplome, odlikovanja, gasilski vestnik (prvi iz leta 1902) in gasilske značke. Na stenah so razstavljena razna priznanja, krožniki srečanj veteranov, sledijo jim stare uniforme in čelade iz različnih obdobij. V sredini prve sobe je predstavljena ena od najstarejših ročnih gasilskih črpalk z gibljivim ročnikom na škofjeloškem izpred leta 1825 in črpalka iz leta 1894. ter dve starejši brentači.

V drugem prostoru so predstavljeni najstarejši gasilski aparati, (najstarejši je še na ročno posipanje), dihalni aparati Dreger, svetilke na petrolej (laterne), ki so jih gasilci uporabljali za razsvetljavo in na gasilskih vozovih. Sledi prikaz delovnih gasilskih pasov, ročnikov, cevnih obvez, različnega gasilskega orodja, starejši pisalni stroj in več ročnih in mobilnih UKV postaj, pozivnikov, poljskih telefonov in platneno vedro za prenos vode.

Na sredini je predstavljena gasilska prikolica za prevoz gasilske črpalke in opreme, motorna črpalko Savica, sesalne in tlačne cevi na vijaku.

Razstavljena in obnovljena je zelo poznana motorna črpalka Sora, katero so izdelovali v Loški tovarni hladilnikov Škofja Loka že pred letom 1959 in črpalka Rosenbauer iz leta 1928 ter prerez centrifugalne črpalke.

Po ogledu gasilskega muzeja si je vredno ogledati še razstavni prostor gasilskega doma - malo galerijo, kjer je vedno pripravljena priložnostna razstava.

Gasilski muzej v gasilski zvezi obišče veliko učencev, otrok iz vrtca in tudi gasilska mladina, člani. članice ter veterani iz posameznih gasilskih društev v Sloveniji.

Gasilska zveza Škofja Loka zveza sedaj združuje 26 prostovoljnih gasilskih društev in 3 prostovoljna industrijska gasilska društva v štirih občinah: Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. V vseh društvih so ustanovljene komisije za veterane, ki skrbijo tudi za ohranjanje gasilske zgodovine.

Manjše gasilske zbirke imajo urejena tudi nekatera gasilska društva v Gasilski zvezi Škofja Loka. Večji zbirki sta še v Prostovoljnem gasilskem društvu Selca in v muzeju v Železnikih.

Gasilski muzej v Škofji Loki si je možno ogledati po predhodni najavi na telefon 041 730 995 ali na naslov: Gasilska zveza Škofja Loka, Kidričeva c. 51 A, 4220 Škofja Loka, ali po e-pošti: info@gzveza-skofjaloka.si

Zapisal: Rudi ZadnikKlic NA POMOČ - 112

Če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije, pokličite na telefonsko številko 112

Naslov

Gasilska zveza Škofja Loka
Kidričeva cesta 51a
4220 Škofja Loka
Slovenija

Sponsored by e-Vizija s.p. - All rights reserved 2017